Home

terapi och psykiatri

för unga, vuxna och familj

Terapimetoder
Arbetar med ett flertal olika terapimetoder, som vi väljer att arbeta utefter ditt behov’.
KBT, ACT, DBT, Klinisk Hypnos, m.fl.

Psykiatrisk hjälp
Erbjuder hjälp med diagnostik, bedömningar och behov av läkemedel
Föreläsningar
Interaktiva föreläsningar om psykisk ohälsa, för sjukvård, skola och arbetsliv med målsättningen att ge allmänt ökade kunskaper inom psykisk ohälsa, barn och barns behov, vuxnas behov, funktionsvariationer och bemötande.
Psykoedukation klienter och anhöriga, hjälper till att hantera situationen.

ord från klienter

ord från klienter

Presentation

Frida Falk, specialist i barn och ungdomspsykiatri och samtalsterapeut

Kontaktuppgifter

Ta gärna första kontakt via formuläret i menyn

falkpsykiatri@gmail.com
+46704-585700

Besöksadress:
Nonnensgatan 3A, Örgryte, 412 72 Göteborg

Hållplats Bögatan, linje 5.

Boktips

Att leva ett liv, inte vinna ett krig – Anna Kåver, om acceptans
Himmel, helvete och allt däremellan, Om Känslor – Anna Kåver, om känslor
Känslostormar – Predrag Petrovic, emotionell instabilitet och hjärnan
Sluta grubbla börja leva – Steven C. Hayes, självhjälpsbok om stress, depression utifrån ACT
Mindfullness i hjärnan – Åsa Nilsonne, om Neurobiologi och Mindfulness
Hemligheten, från ögonkast till varaktig relation – Dan Josefsson, Egil Linge, Om anknytningsmönster och nära relationer

Barn som Bråkar – Bo Heljskov Elvén & Tina Wiman, om Lågaffektivt bemötande
Att leda barn – Martin Cerwall, om gott ledarskap och bra kommunikation i familjen
How to talk so kids will listen & How listen so kids will talk – Adele Faber & Elaine Mazlish, om validering, lyssnande och samarbete
Explosiva Barn – Ross W. Greene, om CPS som problemlösning för barn med starkt temperament

Appar

750words site för dagligt skrivande av automatiska tankar
Yoga Nidra, app för kroppskännedom och avslappning. För iPhone eller Android

Veckopengen Lär barn om pengar och stimulerar att hjälpa till hemma
Matlistan Hjälper till att planera maten
NOMP Matte-appen som gör det kul att repetera

Artiklar och länkar

De fem trygga S-en i relationer
Brene Brown – The Power of Vulnerability
Vad är Collaborative Proactive Solutions?