Vad kan du få hjälp med?

Terapeutisk samtalsbehandling anpassad till problemet, och läkemedelsbehandling vid behov. Vid depressioner, ångest, utmattning, livskris, trauma, långvarigt komplext och emotionellt trauma, och sömnstörningar, för personer >18 år. Tar även emot ungdomar och familjearbete vid lindrigare problematik som inte kräver specialistpsykiatri.
Läs gärna mer om olika terapeutiska behandlingsformer under Terapimetoder.

Diagnostik, för att komma rätt i vad som utlöst och driver att det inte fungerar som önskat. Viktigt för att komma rätt i behandlingen och få förståelse för sin situation.

Om neuropsykiatriskt funktionshinder är en faktor i behandlingen, erbjuds utredning, återgivning och behandling, i samarbete med psykolog.

Särskilda intresseområden:
– kopplingen psykisk smärta och kroppsliga symptom, så kallade funktionella symptom
– personer med erfarenhet av fysiskt eller psykiskt våld i hemmet, som offer, åskådare eller förövare
– personer med svårigheter i nära relationer
– personer med uppväxttrauma


ord från klienter

ord från klienter

Presentation

Frida Falk, specialist i barn och ungdomspsykiatri

Kontaktuppgifter

Ta en första kontakt via formuläret i menyn

familjefrid.nu
+46704-585700

Nyheter på mottagningen

%d bloggare gillar detta: