ACT

Acceptance and Commitment therapy

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, utvecklades under 80-talet som en mindfulnessbaserad utveckling av KBT, av psykologerna Steven Hayes, Kirk Strosahl och Kelly Wilson.

Tar fasta på att vi människor ofta har fastnat i ett sätt att tänka, och har svårt att se andra möjligheter. Detta blir ett problem, om man lidit länge av tex depression eller ångesttillstånd. I ACT får man lära sig att se sina tankar lite utifrån, att man inte är ett med sina tankar och känslor och att det är möjligt att våga leva ett liv man önskar trots plågsamma tankar och jobbiga känslor. Kanske har man värden som är viktiga för en i livet, men som man inte riktigt lever efter och det känns ”fel”. Vilka dessa värden är, får man hjälp att upptäcka under terapins gång. Commitment, står för den personliga beslutsamheten, att hjälpa sig själv röra sig i den riktning man innerst inne vill, trots att förändring kan vara jobbigt.

%d bloggare gillar detta: