CFT

Compassion Focused Therapy

En terapimatod som visat sig verksam för flera olika tillstånd såsom depression, ångest, ätstörningar, känslomässig instabilitet, anknytningsproblematik, och efter trauma i kombination med annan traumabehandling, där den gemensamma faktorn är en kvarvarande stark känsla av skuld, skam, nedvärdering av sig själv, underordnat beteende, dålig självkänsla och hård självkritik.

Känslor som triggas i nära relationer kan skapa relationsproblem, utmattning, ångest och oro, låg självkänsla, självkritik och skuldkänslor, ilska och aggression, hög stress och utmattning, depression. Då känslomässiga problem ofta ligger bakom olika typer av beroendetillstånd (mat, relationer, sex, spel, substanser) kan det hjälpa att arbeta med de känslor som ligger bakom beroendet. Compassion handlar om att förstå sig själv och sin omgivning på ett annat sätt, vilka strategier men haft för att få vara nära. Compassion har sin grund i anknytningsteori, och den självbild och relation till sig själv som tidigare nära relationer ger upphov till. Förståelse för detta, ger möjlighet att skapa en öppen och förlåtande hållning mot sig själv och för varandra. Alla har en historia, och ett arv, och alla har hamnat i situationer man kanske ångrar, men med förståelse, värme och medvetenhet kan nya relationsmönster skapas.

%d bloggare gillar detta: