Arbetsmetod

Vi ses för ett första samtal där vi går igenom vad du önskar hjälp med. Beroende på vad man behöver, arbetar vi med de terapimetoder som passar bäst. För djupare information om vilka terapimetoder vi kan komma att arbeta med, läs mera här.

Jag arbetar utifrån ett vetenskapligt baserat synsätt, efter aktuell forskning om verksamma terapimetoder och en växande neurobiologisk kunskap om hur vår hjärna fungerar. Våra mänskliga behov och begränsningar, gränsen mellan somatik och psyke, påverkan från neuropsykiatrisk problematik som tex autismspektrum och ADHD.

I terapin använder vi en s.k. Sokratisk hållning, nämligen att du själv tillsammans med terapeuten likt två vetenskapsmän utforskar tankar, känslor, värderingar och beteenden. Du får en ökad medvetenhet och nya färdigheter att använda där de behövs – med dig, i livet, med familjen, på jobbet.

Min målsättning med samtalsbehandling hos familjefrid.nu, är att ni ska komma fram till vad som är problemet, hur ni vill ha det, begrunda möjligheten till förändring kontra acceptans, och hur ni kommer dit.