Terapimetoder

Kognitiv beteendeterapi skapar medvetenhet om hur vi tolkar, reagerar och beter oss när vi hamnar i en viss situation, och hur vår egen tolkning har stor betydelse för hur det faktiskt blir. Vi utforskar tankar, beteenden och slutsatser, vad som gör att beteendet fortsätter och vidmakthålls. Samt hur man faktiskt kan ändra sina tolkningar, perspektiv och därmed kanske reaktionen i en situation. Läs mer om KBT.

Acceptance and Commitment Therapy är en bred metod som är hjälpsam inom flera problemområden. ACT används bland annat vid depression, ångest, trauma, beteendeproblem. Tillsammans med terapeuten får klienten hjälp att hitta sina personliga värden i livet, och med hjälp av detta motiveras att ta sig igenom ångesttillstånd, depression, eller beteenden som ställer till det i livet, och röra sig till ett liv som man vill leva. I ACT, liksom för andra former av tredje generationens KBT, är mindfulness och medvetenhet i det som händer här och nu, ett viktigt inslag. ACT jobbar med att förflytta sig från tankar, grubblerier, passivitet och missnöje, till att aktivt delta i livet. Läs mer om ACT.

Klinisk Hypnos är en behandlingsmetod med flera användningsområden, som jag framför allt använder för att bättre kunna behandla tidigare trauma, kraftiga känslomässiga reaktioner sk ”triggers”, anknytningsproblem och somatisering, alltså kroppsliga smärtor och funktionsbortfall oklart kopplade till psykiskt mående. Klinisk Hypnos har länge använts som smärtlindring vid tex tandläkaringrepp, vid kronisk smärta och i terapiarbete. Det är en beforskad metod vid IBS, kroppsliga smärtor och personlighetsförändring till följd av trauma. Läs mer om klinisk hypnos.

Compassion Focused Therapies kallas på svenska ”Självmedkänsla”, och är en mindfulnessbaserad terapimetod som i första hand togs fram för människor med hög självkritik, skuld och skam. Det har också visat sig hjälpsamt för att utveckla en varm relation med sig själv, och i denna tillåtande värme lära känna och hantera sitt känsloliv. På sikt hjälper Compassion med att känna sig trygg med att ge och ta emot kontakt, omtanke och närhet från andra, i nära som ytliga relationer. Något om kan vara svårt om man kommer från en otrygg bakgrund, eller haft andra dåliga erfarenheter i relationer senare i livet. Starka känslor triggas i relationer, och våra känslor styr och ligger bakom en stor del av varför vi mår och gör som vi gör. Liksom i idrottare tränar mentalt och visuellt på att klara ett hinder, tränar man i CFT på att uppleva trygghet, gemenskap, värme, i vägledda meditationer. CFT fungerar som ett fint komplement till KBT och ACT. Läs mer om CFT.

Collaborative Problem Solving är en etablerad samtals- och inlyssningsmetod för att lära sig färdigheter i att samarbeta och lösa vardagsproblem tillsammans. Mkt effektivt vid konflikter och bråk, tex i familjeliv, arbetsliv och skola. Utgår ifrån att alla ska få komma till tals och höras, och att alla gör efter sin förmåga. Förbättrar kommunikationen och relationerna i familjen och par-relationer. Läs mer om CPS.

Bildterapi Bilder, musik och annan konst, har förmågan att beskriva ett sinnestillstånd eller en situation djupare än ord kan nå. För att kunna beskriva saker som det ännu inte finns ord för, kan bilder vara en hjälp på vägen. Läs mer om Bildterapi.

%d bloggare gillar detta: